top of page

Pavojingos atliekos juridiniams asm. ir ūkininkams:

(17 06 05) Statybinės atliekos turinčios asbesto (priėmimo kaina: 146,70 Eur/t su PVM):  

šiferis ir kitos atliekos turinčios asbesto;

statyb.jpg
Statybinės atliekos
(asbestas)

(20 01 21) Dienos šviesos lempos:

dienos šviesos lempos;

NEGALI būti sudaužytos! Lempos turi būti supakuotos ir užrašytas vienetų skaičius.

bulb.jpg
Dienos šviesos
lempos

(06 04 04) Atliekos kuriose yra gyvsidabrio (priėmimo kaina: 30250,00 Eur/t su PVM):

termometrai, kitos atliekos turinčios gyvsidabrio;

Termometrai negali būti sudaužyti!

termo.jpg
Gyvsidabrio turinčios atliekos

(20 01 23) Nebenaudojama įranga turinti chlorfluorangliavandenilių:

šaldymo įranga naudojanti CFA (chlorfluorangliavandenilį);

(20 01 35) Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga:

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga turinti pavojingų medžiagų, monitoriai, televizorių kineskopai, LCD/CRT ekranai; 

el iranga.jpg
Elektornikos ir
elektroninės įrangos atliekos

(16 06 01) Švino akumuliatoriai:

automobilių, sunkvežimių, motociklų akumuliatoriai;

(20 01 33) Baterijos ir akumuliatoriai:

nešiojamos baterijos, baterijos iš elektros ir elektroninės įrangos gaminių;

bateri.jpg
Baterijos ir akumuliatoriai
alyva dazai.jpg
Alyva,
alyvos filtrai, užterštos pakuotės

(20 01 27) Dažai, rašalas, klijai ir dervos kuriuose yra pavojingų medžiagų  

(priėmimo kaina: 968,00 Eur/t su PVM):

dažų, rašalų, dervų likučiai;

(15 01 10) Pakuotės kuriose yra pavojingų medžiagų likučių ar jomis užterštos

(priėmimo kaina: 968,00 Eur/t su PVM):

dažų kibirai, aerozolinių dažų flakonai, tepalų talpyklos ar bakeliai ir kt;

(16 01 07) Tepalų filtrai (priėmimo kaina: 484,00 Eur/t su PVM):

tepalų filtrai kuriuose yra pavojingųjų medžiagų ar filtrai užteršti tepalu;  

(15 02 02) Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis 

(priėmimo kaina: 968,00 Eur/t su PVM);

(13 02 08) Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva (priėmimo kaina: 145,20 Eur/t su PVM):

atidirbta alyva;

(20 01 13) Tirpikliai (priėmimo kaina: 2420,00 Eur/t su PVM):

tirpikliai, atskiedėjai, acetonas;

(20 01 14) Rūgštys (priėmimo kaina: 2420,00 Eur/t su PVM):

rūgščių likučiai;

(20 01 15)  Šarmai (priėmimo kaina: 2420,00 Eur/t su PVM):

šarmų likučiai;

(20 01 17) Fotografijos cheminės medžiagos (priėmimo kaina: 2420,00 Eur/t su PVM):

fotografijos cheminės medžiagos,

(20 01 29) Plovikliai kuriuose yra pavojingų medžiagų (priėmimo kaina: 2420,00 Eur/t su PVM):

ploviklių likučiai;

kitos med.jpg
Kitos pavojingos medžiagos
bottom of page