Įkainiai, dokumentų formos

Atliekų priėmimo deklaracijos į DGASA:

Marijampolės

Vilkaviškio

Šakių 

Kazlų Rūdos 

Kalvarijos

Kybartų

Kudirkos Naumiesčio

Skaistakaimi0

Uosinės k.

Atliekų priėmimo deklaracijos į ŽAKA:

Marijampolės

Vilkaviškio

Šakių 

Kazlų Rūdos 

Kalvarijos

Prašymo formos, sutartys:

Fizinių asm. prašymo forma

Juridinių asm. prašymo forma

Fizinių asm. prašymo forma priimti atliekas į savartyną

Juridinių asm. prašymo forma priimti atliekas į ŽAKA

Standartinė juridinių asm. sutartis su MAATC

Standartinė fizinių asm.

sutartis su MAATC

Įkainiai, lydraščiai ir jų pildymo instrukcija:

Visos atliekų priėmimo kainos (DGASA, MBA, ŽAKA, Sąvartynas)

Pavojingų atliekų lydraštis

Pavojingų atliekų lydraščio pildymo instrukcija

Mūsų steigėjai:

131_c07bc84a72ed14062a67e8ad6a28b4b6_edi
logo-6906.png
2news_image_2650_edited.png
Saviv._edited.png
Marijampoles-h-tikrom-spalvom-13809.png

©2020 by DGASA ir ŽAKA