top of page

Heading 2

Kazlų Rūdos

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė

II - V    9:00 - 18:00

 VI      9:00 - 15:30

        Pietų pertrauka   13:00 – 13:30

Sekmadieniais ir pirmadieniais, bei šventinėmis dienomis nedirba.

+370 659 91758

Susisiekite su mumis, užpildę formą:

Ačiū! Greitu metu su, Jumis, susisieksime.

Bendrosios atliekų priėmimo taisyklės:

 • Atliekos į atliekų surinkimo aikšteles priduodamos DGASA atliekų priėmėjui tik darbo metu.

 • DGASA atliekų priėmėjas nurodo, į kurias talpas iškrauti atliekas, ir padeda jas iškrauti.

 • Atliekų priėmėjas, priimdamas atliekas į DGASA, stebi, ar atliekos atitinka reikalavimus priimamoms atliekoms, kontroliuoja jų būvį.

 • Atliekos atvežamos specialiu arba kitokiu transportu, garantuojančiu saugų jų pervežimą.

 • Priimamų atliekų apskaita atliekama pagal faktinius svėrimo duomenis (tonomis) arba išmatuojant atvežtą tūrį (m³) perskaičiuojant į svorį tonomis.

 • Nepavojingos atliekos apžiūrimos, sveriamos arba pamatuojamos.

 • Kiekviena atliekų siunta registruojama pagal jų kilmę, tipą ir svorį.

 • Įvažiavimai į Marijampolės regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles uždaromi vartais. Konteineriai, kur saugomos pavojingos atliekos, užrakinami.

PAVOJINGOS atliekos turi būti paženklintos kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo taisyklėse. 

 

Pavojingos atliekos gali būti grąžinamos siuntėjui:  

 • jei atliekų savybės neatitinka krovinio važtaraštyje, pavojingų atliekų lydraštyje nurodytos informacijos; 

 • atliekų savybės ir (ar) pakuotė neatitinka šioje atliekų priėmimo tvarkoje nustatytų reikalavimų; 

 • pavojingų atliekų kiekis viršija didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės reglamente nustatytus kiekius ir

        todėl atliekos negali būti saugiai sutvarkytos įmonės turimais pajėgumais; 

 • pateikiamas neteisingai užpildytas ar iš viso nepateikiamas pavojingų atliekų lydraštis, krovinio važtaraštis, duomenų saugos lapas, deklaracija ar kita informacija;

Nevykdant nustatyų reikalavimų, atliekos grąžinamos siuntėjui. 

fizinių asmenų priimamos atliekos:

NEPAVOJINGOS ATLIEKOS

 •  Iš gyventojų priimamų nepavojingų atliekų sąrašas ir kita išsamesnė informacija.

PAVOJINGOS ATLIEKOS

 •  Iš gyventojų priimamų pavojingų atliekų sąrašas ir kita išsamesnė informacija.

Heading 1

juridinių asmenų ir ūkininkų priimamos atliekos:

NEPAVOJINGOS ATLIEKOS

 • Už šių atliekų sutvarkymą atsiskaitoma nustatytais tarifais.

PAVOJINGOS ATLIEKOS

 • užpildytą prašymą arba sutartį su (MAATC);

 • pavojingų atliekų lydraštį;

 • deklaraciją;

 • krovinio važtaraštį;

 • duomenų saugos lapą, o jei tokio nėra – informaciją apie atliktus tyrimus su laboratorinių tyrimų išvadomis.

Heading 1

bottom of page